• เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  รองผู้อำนวยการ มาฤดี  บุญทองใหม่ พร้อมด้วยคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมเสวนาเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ “ผ่าทางตัน ผ่าความจริง การศึกษา สะป.นราธิวาส เขต2
  •    โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้สนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล โดยในเบื้องต้น ได้จัดสอนอย่างเต็มรูปแบบในห้องเรียนห้อง 6 ของทุกสายชั้น
  • เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

สาระน่ารู้