• เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณบริเวณลานคนเดิน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
  • การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค.2558 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียน วันที่ 8 มี.ค.2558 มอบตัว วันที่ 15 มี.ค.2558 ชั้น ป.1 รับสมัคร วันที่ 6-10 มี.ค.2558 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 15 […]
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  รองผู้อำนวยการ มาฤดี  บุญทองใหม่ พร้อมด้วยคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมเสวนาเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ “ผ่าทางตัน ผ่าความจริง การศึกษา สะป.นราธิวาส เขต2

สาระน่ารู้