Archive for สิงหาคม 29th, 2013

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  รองผู้อำนวยการ มาฤดี  บุญทองใหม่ พร้อมด้วยคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมเสวนาเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ “ผ่าทางตัน ผ่าความจริง การศึกษา สะป.นราธิวาส เขต2 0

ประชุมเสวนา เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

Posted on 2 weeks ago

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  รองผู้อำนวยการ มาฤดี  บุญทองใหม่ พร้อมด้วยคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมเสวนาเพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ “ผ่าทางตัน ผ่าความจริง การศึกษา สะป.นราธิวาส เขต2

   โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้สนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล โดยในเบื้องต้น ได้จัดสอนอย่างเต็มรูปแบบในห้องเรียนห้อง 6 ของทุกสายชั้น 0

เรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

Posted on 2 weeks ago

   โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้สนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล โดยในเบื้องต้น ได้จัดสอนอย่างเต็มรูปแบบในห้องเรียนห้อง 6 ของทุกสายชั้น

เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 0

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

Posted on 2 weeks ago

เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้มีบุคคลากรเพิ่มขึ้น 2 ท่านคือ คุณครู จิตตรา แซ่ว่อง ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านตือระ และคุณครูพาราตี สาและ ซึ่งบรรจุใหม่ เอกภาษาอังกฤษ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองยินดีต้อนรับคุณครูทั้ง 2คน 0

ต้อนรับคุณครูคนใหม่

Posted on 3 weeks ago

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้มีบุคคลากรเพิ่มขึ้น 2 ท่านคือ คุณครู จิตตรา แซ่ว่อง ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านตือระ และคุณครูพาราตี สาและ ซึ่งบรรจุใหม่ เอกภาษาอังกฤษ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองยินดีต้อนรับคุณครูทั้ง 2คน

ผลการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ 0

ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 2557

Posted on 3 weeks ago

ผลการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้จากงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับคุณครู จำนวน 5 คนได้แก่ 1 ครูวัฒนา ลิขิตมานนท์ 2 ครูอัญชลี จันทมณี 3 ครูรัศมี มะหะหมัด 4 ครูปิยรัตน์ ทองดี 5 ครูวลี สินุธก โดยตอนเช้า จัดงานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มีตัวแทนนักเรียน และคุณครู มอบดอกไม้ รดน้ำดำหัว […] 0

งานเกษียณอายุราชการ 57

Posted on ตุลาคม 22, 2014

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ได้จากงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับคุณครู จำนวน 5 คนได้แก่ 1 ครูวัฒนา ลิขิตมานนท์ 2 ครูอัญชลี จันทมณี 3 ครูรัศมี มะหะหมัด 4 ครูปิยรัตน์ ทองดี 5 ครูวลี สินุธก โดยตอนเช้า จัดงานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มีตัวแทนนักเรียน และคุณครู มอบดอกไม้ รดน้ำดำหัว […]

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 เดือน ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลเพื่อจัดทำสอบมาตรฐาน ณห้อง ศูนย์ เรียนรวม โดยมีนายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้โดยมีวิทยากรตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้การอบรมคุณครูตลอดทั้ง 3 วัน 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลเพื่อจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

Posted on ตุลาคม 22, 2014

ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 เดือน ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านเทคนิคการวัดและประเมินผลเพื่อจัดทำสอบมาตรฐาน ณห้อง ศูนย์ เรียนรวม โดยมีนายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้โดยมีวิทยากรตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้การอบรมคุณครูตลอดทั้ง 3 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ แผ่นพับนโยบาย ปี พ.ศ.2557   0

นโยบาย สพฐ. ปีพ.ศ.2557

Posted on ตุลาคม 20, 2014

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ แผ่นพับนโยบาย ปี พ.ศ.2557  

0

ค่านิยม 12ประการ

Posted on กันยายน 28, 2014
    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จีดอบรม คุณธรรมจริยธรรและวินัยของครู โดดยมีนายพิษณุ  อุ่นอก นิติกรชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ 0

อบรมจริยธรรมคุณธรรม ของครู

Posted on กันยายน 11, 2014

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จีดอบรม คุณธรรมจริยธรรและวินัยของครู โดดยมีนายพิษณุ  อุ่นอก นิติกรชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้