Archive for สิงหาคม 29th, 2013

  •     วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2556โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี ม่วงขาว โดยมีคำขวัญสำหรับปีนี้คือ ขยับกาย ขยายสมอง ครองปัญญา กีฬาเลิศ โดยในพิธีเปิดมีนางสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธาน มีการแข่งขัน 4 สี ได้แก่ […]

    กีฬาสีม่วง-ขาว 56

        วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2556โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี ม่วงขาว โดยมีคำขวัญสำหรับปีนี้คือ ขยับกาย ขยายสมอง ครองปัญญา กีฬาเลิศ โดยในพิธีเปิดมีนางสุชาดา พันธุ์นรา นายกเทศบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธาน มีการแข่งขัน 4 สี ได้แก่ […]

    Continue Reading...