Archive for สิงหาคม 29th, 2013

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ โดยมีคุณครู สุรินทร์ และครูสมพร ให้ความรู้ในเรื่องความทำความดี และประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงอาหาร 0

กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้

Posted on 5 days ago

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ โดยมีคุณครู สุรินทร์ และครูสมพร ให้ความรู้ในเรื่องความทำความดี และประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงอาหาร

เมาลิด 0

งานเมาลิด ครั้งที่ 1/2558

Posted on 5 days ago

เมาลิด

ัเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุไกงโก-ลก ได้มาติดตามโครงการอาการกลางวัน ของโรงเรียน ด้วยการตรวจโรงอาหาร ตลอดจนสุ่มตรวจอาหารจากร้านค้า โดยมีคุณครูปริญญา จุ้ยทอง ผู้รับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียนอำนวยความสะดวก 0

เจ้าหน้าที่จาก รพ.สุไหงโก-ลดติดตามโครงการอาหารกลางวัน

Posted on 5 days ago

ัเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุไกงโก-ลก ได้มาติดตามโครงการอาการกลางวัน ของโรงเรียน ด้วยการตรวจโรงอาหาร ตลอดจนสุ่มตรวจอาหารจากร้านค้า โดยมีคุณครูปริญญา จุ้ยทอง ผู้รับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียนอำนวยความสะดวก

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เตรียมพร้อมการสอบ onet ด้วยการติวนักเรียนผ่านทางระบบเคเบิ้ลทีวี 0

ติว onet ป6

Posted on 1 week ago

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เตรียมพร้อมการสอบ onet ด้วยการติวนักเรียนผ่านทางระบบเคเบิ้ลทีวี

ชื่อผลงาน             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้ศึกษา                   นายเฉลิมศิลป์  พิชญเวทย์วงศา  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ทำการศึกษา    2556   บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  […] 0

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

Posted on 1 week ago

ชื่อผลงาน             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้ศึกษา                   นายเฉลิมศิลป์  พิชญเวทย์วงศา  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ทำการศึกษา    2556   บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  […]

ใกล้ถึงวันเลือกตั้ง ประธารและสภานักเรียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ในช่วงพักรับประทานอาหาร นักเรียนลงสมัครสภานักเรียน พูดหาเสียงเลือกตั้ง โดยสามารถเลือกได้ 10 คน 0

สภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง

Posted on 1 week ago

ใกล้ถึงวันเลือกตั้ง ประธารและสภานักเรียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ในช่วงพักรับประทานอาหาร นักเรียนลงสมัครสภานักเรียน พูดหาเสียงเลือกตั้ง โดยสามารถเลือกได้ 10 คน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีมอบทุน เงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่นักเรียน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส (พมจ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก 0

รับเงินสงเคราะห์นักเรียน

Posted on 2 weeks ago

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมพิธีมอบทุน เงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่นักเรียน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส (พมจ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายอภิชาติ  ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกิกรรมอย่างสนุกสนาน 0

วันเด็กแห่งชาติ 2558

Posted on 2 weeks ago

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายอภิชาติ  ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกิกรรมอย่างสนุกสนาน

สาร วันเด็กแห่งชาติ 2558 จากนายกรัฐมนตรี 0

สาร วันเด็กแห่งชาติ 2558 จากนายกรัฐมนตรี

Posted on 2 weeks ago

สาร วันเด็กแห่งชาติ 2558 จากนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ วันที่ ๕ ม.ค.๕๘ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบปฏิทินพกพา ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ ให้นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดทำขึ้น เพื่อมอบให้กับนักเรียนแลครูในสังกัดทุกคน โดยได้จัดทำเป็น ๒ รูปแบบบ แบบที่ ๑ ด้านหน้า มีค่านิยมคนไทย […] 0

อ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบปฏิทินพกพา ค่านิยม คนไทย ๑๒ ประการ

Posted on 2 weeks ago

เมื่อวันที่ วันที่ ๕ ม.ค.๕๘ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ มอบปฏิทินพกพา ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ ให้นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๘ ที่ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ จัดทำขึ้น เพื่อมอบให้กับนักเรียนแลครูในสังกัดทุกคน โดยได้จัดทำเป็น ๒ รูปแบบบ แบบที่ ๑ ด้านหน้า มีค่านิยมคนไทย […]