การเลื่อนเปิดเรียนแบบปกติ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

         แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านทราบ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนแบบปกติ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จากเดิมกำหนดวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะคณะครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-linehttp://web.bskschool.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/198784013_484779865914032_3361404489775879055_n.mp4 คลิปเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

         โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กำหนดเปิดการจัดการเรียนการสอนตามประกาศของทางกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) สื่ออิเล็คทรอนิกส์ (On-demand) เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร (On-hand)และเรียนรู้แบบผสมผสานรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย (Blended learning) โดยให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านตามตารางเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ในการเปิดเรียน ในรูปแบบปกติที่โรงเรียน […]

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

          ขอให้ผู้ผ่านสอบคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564เวลา 13.00 น.รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2564ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.50 น.- สอบสาธิตการสอน (ห้องศูนย์เรียนรวม)- สอบสัมภาษณ์ (ห้องประชุมวิชาการ)* รายละเอียดดังแนบ

มอบตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษานักเรียนเข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. มอบตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนเข้าใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  ปีการศึกษา 2564  ณ โรงอาหารเวทีสีฟ้า  (อาคารน้องใหม่ ป.3 – 4)

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการมอบตัวฯนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564

ป.1/1 โรงอาหารสายชั้นอนุบาล ป.1/2 โรงอาหารกล้วยน้ำว้า (ป.6) ฝั่งทางขึ้นสำนักงานโรงเรียน ป.1/3 โรงอาหารกล้วน้ำว้า (ป.6) ฝั่งเวที ป.1/4 เวทีสีเขียว (ห้องเรียนศิลปะฯ อาคารน้องใหม่ ป.3,4) ป.1/5 โรงอาหารเวทีสีส้ม (ฝั่งทางขึ้นชั้น ป.4 อาคารน้องใหม่) ป.1/6 โรงอาหารเวทีสีส้ม (ฝั่งทางขึ้นชั้น ป.3 อาคารน้องใหม่)