เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง ได้มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน อนุบาล ณห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก โดยมี นายอภิชาติ. ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ