เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก. ร่วมพิธีฉลองงานศาลเจ้าแม่โต๊ะโหม๊ะ โดยมีการแสดงในภาคกลางคืนและการเดินขวบนในภาคกลางวัน