วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกกำหนดให้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก