เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนพุทธศักราช 2555 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกมอบผลอินทผลัมให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยนายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก