ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 มิถุนายนพุทธศักราช 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต 2 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระว่ายน้ำ โรงแรมเกนติ้ง อำเภอสุไหงโกลกโดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย