วันที่ 21 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กำหนดจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

8620_1 8620_8 8620_7 8620_6 8620_5 8620_4 8620_4 (1) 8620_2 8620_3