วันที่ 17 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กำหนดจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

8615_1 8615_2 8615_3 8615_4 8615_5 8615_6 8615_7 8615_8