วันที่ 17 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กำหนดจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

8612_1 (1)

8612_1 (1) 8612_2 8612_3 8612_4 8612_5 8612_6 8612_7 8612_8