ข้อมูลบุคคลากร


นายอภิชาติ  ขาวสุริจันทร์
(ผู้อำนวยการ)

นางสาวมาฤดี  บุญทองใหม่
(รองผู้อำนวยการ)
(หัวหน้างานบุคคลากร)

 

                                                
          นางจริยา  ไหลงาม                    นางยุพา  อสิเศวตกุล                        นางพนิดา  ชัยวิฉาน
(หัวหน้างานทั่วไป)                    (หัวหน้างานวิชาการ)               (หัวหน้างานแผนและงบประมาณ)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น