คำศัพท์พื้นฐาน Archive

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จีดอบรม คุณธรรมจริยธรรและวินัยของครู โดดยมีนายพิษณุ  อุ่นอก นิติกรชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ 0

อบรมจริยธรรมคุณธรรม ของครู

Posted on 1 week ago

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จีดอบรม คุณธรรมจริยธรรและวินัยของครู โดดยมีนายพิษณุ  อุ่นอก นิติกรชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้

   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านICT เพื่อการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2 โดยครั้งนี้ นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับรางวัล อันดับ 1 ในการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทาง ระบบ E-Network และรางวัล webmaster ดีเด่นประจำปี 2557 คือ นายชวลิต  แดงเพ็ง 0

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้าน ICT

Posted on 1 week ago

   เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านICT เพื่อการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2 โดยครั้งนี้ นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับรางวัล อันดับ 1 ในการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทาง ระบบ E-Network และรางวัล webmaster ดีเด่นประจำปี 2557 คือ นายชวลิต  แดงเพ็ง

  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0

โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2

Posted on 1 week ago

  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0

โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2

Posted on 3 weeks ago

  โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการลด Co2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดการแข่งขันกีฬาสี ม่วง-ขาว เกมส์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 0

กีฬาสี ม่วง ขาว 57

Posted on 3 weeks ago

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดการแข่งขันกีฬาสี ม่วง-ขาว เกมส์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00-16.00 น.โรงเรียนบ้านสุไกงโก-ลก จัด กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 0

กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

Posted on กรกฎาคม 25, 2014

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00-16.00 น.โรงเรียนบ้านสุไกงโก-ลก จัด กิจกรรมการอบรมการพูดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรวม โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 0

ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา

Posted on กรกฎาคม 24, 2014

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมศูนย์ธรรมศึกษา วันอาทิตย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ทัศนศึกษาวัดช้างไห้ ได้เดินทางโดยการรถไฟแห่ง ปท.ไทย ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อ ท่านเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ และคณะพระอาจารย์ อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งได้ให้การอบรม นักเรียนและให้พร เพื่อความเป็นศิริมงคล และมอบวัถตุมงคล ปะพรม น้ำมนต์ แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง      นักเรียนได้ศึกษาประวัติวัดช้างไห้ และได้เรียนรู้ประวัติวัดช้างไห้ เยี่ยมชม โรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เข้านมัส […] 0

ทัศนศึกษา วัดช้างไห้

Posted on กรกฎาคม 20, 2014

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมศูนย์ธรรมศึกษา วันอาทิตย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ทัศนศึกษาวัดช้างไห้ ได้เดินทางโดยการรถไฟแห่ง ปท.ไทย ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อ ท่านเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ และคณะพระอาจารย์ อย่างอบอุ่น พร้อมทั้งได้ให้การอบรม นักเรียนและให้พร เพื่อความเป็นศิริมงคล และมอบวัถตุมงคล ปะพรม น้ำมนต์ แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง      นักเรียนได้ศึกษาประวัติวัดช้างไห้ และได้เรียนรู้ประวัติวัดช้างไห้ เยี่ยมชม โรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เข้านมัส […]

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  จัดอบรมมารยาทไทย โดยครูสุรินทร์ ครูสมพร และครูรูมีซะ ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เริ่มอบรมจากนักเรียนเลขที่ 1-10 ของทุกห้อง 0

อบรมมารยาทไทย

Posted on กรกฎาคม 16, 2014

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  จัดอบรมมารยาทไทย โดยครูสุรินทร์ ครูสมพร และครูรูมีซะ ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เริ่มอบรมจากนักเรียนเลขที่ 1-10 ของทุกห้อง

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รร.บ้านสุไหงโก-ลก ได้เข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ณ สนามแข่งโรงเรียนบ้านซรายอ อ.สุไหงโก-ลก ผลกาแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 0

แข่งขันพาทีสร้างสรรค์

Posted on กรกฎาคม 16, 2014

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รร.บ้านสุไหงโก-ลก ได้เข้าร่วมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ณ สนามแข่งโรงเรียนบ้านซรายอ อ.สุไหงโก-ลก ผลกาแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ