แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านทราบ เรื่อง การเลื่อนเปิดเรียนแบบปกติ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 📌 จากเดิมกำหนดวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ✍️ เลื่อนเป็น วันที่ 2 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.