วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกจัดพิธีวันไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน กลุ่ม A

Leave a Reply

Your email address will not be published.