ขอให้ผู้ผ่านสอบคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564เวลา 13.00 น.
รายละเอียดดังแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.