👉🏻 ป.1/1 โรงอาหารสายชั้นอนุบาล

👉🏻 ป.1/2 โรงอาหารกล้วยน้ำว้า (ป.6) ฝั่งทางขึ้นสำนักงานโรงเรียน

👉🏻 ป.1/3 โรงอาหารกล้วน้ำว้า (ป.6) ฝั่งเวที

👉🏻 ป.1/4 เวทีสีเขียว (ห้องเรียนศิลปะฯ อาคารน้องใหม่ ป.3,4)

👉🏻 ป.1/5 โรงอาหารเวทีสีส้ม (ฝั่งทางขึ้นชั้น ป.4 อาคารน้องใหม่)

👉🏻 ป.1/6 โรงอาหารเวทีสีส้ม (ฝั่งทางขึ้นชั้น ป.3 อาคารน้องใหม่)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.