ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ Archive

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกกำหนดให้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก                       0

ต้อนรับวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่1/2558

Posted on 1 week ago

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกกำหนดให้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก                      

เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก-บก ประชุมคณกรรมการสถาศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ณห้องวิชาการโรงเรียน             0

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

Posted on 1 week ago

เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก-บก ประชุมคณกรรมการสถาศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ณห้องวิชาการโรงเรียน            

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง ได้มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน อนุบาล ณห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก โดยมี นายอภิชาติ. ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ                 0

โรงเรียนบ้านแว้งเยี่ยมห้องอนุบาล

Posted on 1 week ago

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง ได้มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน อนุบาล ณห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก โดยมี นายอภิชาติ. ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ                

เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก เป็นสนามสอบโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2558 ทดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ตามกรอบCEFR  โดยมีนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต2 มาให้กำลังใจผู้เข้าสอบ                        0

ทดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ตามกรอบCEFR

Posted on 2 weeks ago

เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก เป็นสนามสอบโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2558 ทดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ตามกรอบCEFR  โดยมีนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต2 มาให้กำลังใจผู้เข้าสอบ                       

เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก จัดประชุมศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง เรื่อง โครงการแข่งขันฟุตบอล 12ปี ชิงแชมป์เขตพื้นที่ ครั้งที่1 ปี 2558         0

ประชุมโครงการแข่งขันฟุตบอลศูนย์พิกุลทอง

Posted on 2 weeks ago

เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก จัดประชุมศูนย์เครือข่ายพิกุลทอง เรื่อง โครงการแข่งขันฟุตบอล 12ปี ชิงแชมป์เขตพื้นที่ ครั้งที่1 ปี 2558        

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก. ร่วมพิธีฉลองงานศาลเจ้าแม่โต๊ะโหม๊ะ โดยมีการแสดงในภาคกลางคืนและการเดินขวบนในภาคกลางวัน                       0

ร่วมงานฉลองเจ้าแม่โต๊ะโหม๊ะ

Posted on 2 weeks ago

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโกลก. ร่วมพิธีฉลองงานศาลเจ้าแม่โต๊ะโหม๊ะ โดยมีการแสดงในภาคกลางคืนและการเดินขวบนในภาคกลางวัน                      

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต2                               0

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

Posted on 3 weeks ago

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต2                              

เมื่อวันที่. 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียนของนักเรียน                             0

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

Posted on มีนาคม 30, 2015

เมื่อวันที่. 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียนของนักเรียน                            

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก -ลก กำหนดให้มีการจับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องพิเศษในเวลา 09.09-12.00 น 0

การจับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องทั่วไป

Posted on มีนาคม 16, 2015

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก -ลก กำหนดให้มีการจับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องพิเศษในเวลา 09.09-12.00 น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ด.ญ.ดาลัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมแข่งขันประกวดเรียงความระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี โดยมีคุณครูพนิดา  ซิ้มเจริญเป็นผู้ควบคุม 0

ศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

Posted on กุมภาพันธ์ 17, 2015

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ด.ญ.ดาลัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมแข่งขันประกวดเรียงความระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี โดยมีคุณครูพนิดา  ซิ้มเจริญเป็นผู้ควบคุม