ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ Archive

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต2                               0

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

Posted on 2 days ago

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต2                              

เมื่อวันที่. 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียนของนักเรียน                             0

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

Posted on มีนาคม 30, 2015

เมื่อวันที่. 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเรียนของนักเรียน                            

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก -ลก กำหนดให้มีการจับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องพิเศษในเวลา 09.09-12.00 น 0

การจับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องทั่วไป

Posted on มีนาคม 16, 2015

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก -ลก กำหนดให้มีการจับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องพิเศษในเวลา 09.09-12.00 น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ด.ญ.ดาลัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมแข่งขันประกวดเรียงความระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี โดยมีคุณครูพนิดา  ซิ้มเจริญเป็นผู้ควบคุม 0

ศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

Posted on กุมภาพันธ์ 17, 2015

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ด.ญ.ดาลัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมแข่งขันประกวดเรียงความระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนัก เรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ณ เมืองทองธานี โดยมีคุณครูพนิดา  ซิ้มเจริญเป็นผู้ควบคุม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่2558โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ขอรับการประเมินลูกเสือสำรองขั้นที่5 ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 0

ประเมินขั้นที่5

Posted on กุมภาพันธ์ 7, 2015

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่2558โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ขอรับการประเมินลูกเสือสำรองขั้นที่5 ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ 2558 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมการติวonet ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 0

ผอ.สพปนราธิวาสเขต2 เยี่ยมการติวonet

Posted on มกราคม 27, 2015

เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ 2558 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เยี่ยมการติวonet ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ โดยมีคุณครู สุรินทร์ และครูสมพร ให้ความรู้ในเรื่องความทำความดี และประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงอาหาร 0

กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้

Posted on มกราคม 20, 2015

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ โดยมีคุณครู สุรินทร์ และครูสมพร ให้ความรู้ในเรื่องความทำความดี และประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงอาหาร

เมาลิด 0

งานเมาลิด ครั้งที่ 1/2558

Posted on มกราคม 20, 2015

เมาลิด

ัเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุไกงโก-ลก ได้มาติดตามโครงการอาการกลางวัน ของโรงเรียน ด้วยการตรวจโรงอาหาร ตลอดจนสุ่มตรวจอาหารจากร้านค้า โดยมีคุณครูปริญญา จุ้ยทอง ผู้รับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียนอำนวยความสะดวก 0

เจ้าหน้าที่จาก รพ.สุไหงโก-ลดติดตามโครงการอาหารกลางวัน

Posted on มกราคม 20, 2015

ัเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุไกงโก-ลก ได้มาติดตามโครงการอาการกลางวัน ของโรงเรียน ด้วยการตรวจโรงอาหาร ตลอดจนสุ่มตรวจอาหารจากร้านค้า โดยมีคุณครูปริญญา จุ้ยทอง ผู้รับผิดชอบงานอนามัยของโรงเรียนอำนวยความสะดวก

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เตรียมพร้อมการสอบ onet ด้วยการติวนักเรียนผ่านทางระบบเคเบิ้ลทีวี 0

ติว onet ป6

Posted on มกราคม 14, 2015

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เตรียมพร้อมการสอบ onet ด้วยการติวนักเรียนผ่านทางระบบเคเบิ้ลทีวี